Opiekun

Od roku akademickiego 2018/2019 naszym opiekunem jest Dr hab. Karol Dobrzeniecki, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Państwa, ekspert w dziedzinie prawa bezpieczeństwa informacji i przestępczości komputerowej. Zainteresowania naukowe naszego opiekuna skupiają się m.in. wokół zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej w obrocie elektronicznym i regulacją prawną cyberprzestrzeni. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wydziału.

Poprzednim, wieloletnim opiekunem Naszego Koła był Profesor dr. hab. Andrzej Adamski, emerytowany wykładowca prawa karnego, kryminologii oraz prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Our mentor is Dr hab. Karol Dobrzeniecki, assistant professor in the Department of Theory of Law and State, expert in the field of information processing and prevention of cyber crime. Our mentor’s scientific interests are focused, among others, on protection of intellectual property in electronic commerce and legal regulation of cyberspace.

The previous, long-time mentor of our scientific group was Prof. Andrzej Adamski, retired lecturer of criminal law, criminology and computer law at the Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Torun.

Website Security Test