Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych studentów związanych z aspektem wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w życiu społecznym, zwłaszcza zaś koncentracja uwagi na regulacjach prawnych różnych gałęzi prawa (m.in. prawa karnego, cywilnego, autorskiego, telekomunikacyjnego, europejskiego, ochrony danych osobowych, ochrony znaków towarowych, handlu elektronicznego, etc.) mających związek z nimi.

Swoje cele Koło realizuje poprzez:
1) aktywne uczestnictwo w ramach spotkań i dyskusji;
2) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych;
3) współpracę z pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i innych jednostek naukowo–badawczych;
4) współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą w ramach wymiany naukowej;
5) wyjazdy w celach naukowych do różnych ośrodków badawczych, instytucji oraz placówek zajmujących się wdrażaniem nowych technologii;
6) administrowanie własnej strony internetowej;
7) inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.