kontakt i polityka prywatności

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Aby skontaktować się z nami, napisz maila na adres nowetechnologie@umk.pl lub wypełnij poniższy formularz.
Zapraszamy również na stronę Koła na Facebooku.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umk.pl, pod nr tel. +48 56-611-27-42 lub listownie na adres Administratora;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym;
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zapewnienie komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, aby udzielić odpowiedzi na Pani/Pana pytanie;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość, nie dłuższy niż rok;
  8. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Website Security Test