inicjatywy

Organizacja konferencji | Organised conferences

2019, Prawo w dobie cyfryzacji 2019
2018, Ataki Sieciowe 2018 | Cyber Attacks 2018
2017, Ataki Sieciowe 2017 | Cyber Attacks 2017
2016, Ataki Sieciowe 2016 | Cyber Attacks 2016
2015, Ataki Sieciowe 2015 | Cyber Attacks 2015
2014, Ataki Sieciowe 2014 | Net Attacks 2014
2013, Ataki Sieciowe 2013 | Net Attacks 2013
2011, Ataki Sieciowe | Net Attacks
2010, Zagrożenia w sieci | Threats on the internet

Współorganizacja konferencji | Conference co-organised

2007, Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych

Prelekcje / Lectures

2019, mgr Konrad Mazur, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach technologicznych
2018, dr hab. Karol Dobrzeniecki, Prawo autorskie a wolność słowa w internecie
2011, Beata Marek, Cyberstalking-metody działania sprawców / Cyberstalking – methods of offenders
2011, Beata Marek, Poprawne założenie e-sklepu dla zwiększenia efektywności jego funkcjonowania / Assumption correct e-store to increase the efficiency of its operation
2010, Beata Marek, Elektroniczne Konta bankowe – wygoda pod kontrolą? / Electronic bank accounts – controlled comfort?
2010, Konrad Mazur, Wyłudzanie danych – jak nie stać się ofiarą / Phishing – how to avoid becoming a victim

Organizacja seminarium / Organised seminary

2019, VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT
2011, Prawo autorskie w reklamie / Copyright in advertisement
2011, Przestępstwa skarbowe popełniane z wykorzystaniem Internetu oraz instrumenty prawne i techniczne służące ich ściganiu / Treasury crimes committed using the Internet as well as legal and technical instruments for their prosecution
2005, Możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną / Ability to send bills electronically
2002, Ekonomiczne i prawne aspekty wdrażania Open Source / Economic and legal aspects of the implementation of Open Source

Projekty / Projects:

2011, Prawa autorskie dla Bibliotekarzy
2008/2009, LAW & ICT Virtual Campus

Festiwal Nauki i Sztuki / Science and Art Festiwal

2008 – Zanim Ściągniesz – czyli o czym warto pamiętać przy pobieraniu i wymianie plików w internecie
2007 – Katarzyna Romaniuk, Krzysztof Czarnecki, Piotr Koziński oraz Robert Ostrowski, Handel elektroniczny bez tajemnic, czyli sposób na udane zakupy w wirtualnym świecie / E-commerce without secrets. Way to a successful buying

Udział w seminarium / Participation on seminary

2019, Wyjazd do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
2018, Cyber Crime Investigation Conference (NATO, Bydgoszcz)
2014, Wyjazd do biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
2011, Przestępczość w sieci – niebezpieczna dla przedsiębiorcy / Crime on the Web – dangerous for an entrepreneur
2008, XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim / XXXII International Seminar Student Research at the University of Warmia and Mazury
2002, Prawnicza informatyka korporacyjna, Corporate Legal IT

Website Security Test