Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

inicjatywy

Projekty / Projects:

2011, „Prawa autorskie dla Bibliotekarzy”
2008/2009, „LAW & ICT Virtual Campus”

Festiwal Nauki i Sztuki / Science and Art Festiwal

2008 – „Zanim Ściągniesz – czyli o czym warto pamiętać przy pobieraniu i wymianie plików w internecie”
2007 – „Handel elektroniczny bez tajemnic, czyli sposób na udane zakupy w wirtualnym świecie” / E-commerce without secrets. Way to a successful buying : Katarzyna Romaniuk, Krzysztof Czarnecki, Piotr Koziński oraz Robert Ostrowski.

Organizacja konferencji | Organised conferences

2013, Ataki Sieciowe 2013 | Net Attacks 2013

2011, Ataki Sieciowe | Net Attacks

2010, Zagrożenia w sieci | Threats on the internet

Współorganizacja konferencji | Conference co-organised

2007, Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych – link

Prelekcje / Lectures

2011, Beata Marek, Cyberstalking-metody działania sprawców / cyberstalking – methods of offenders
2011, Beata Marek, Poprawne założenie e-sklepu dla zwiększenia efektywności jego funkcjonowania / Assumption correct e-store to increase the efficiency of its operation
2010, Beata Marek, Elektroniczne Konta bankowe – wygoda pod kontrolą / electronic bank accounts – controlled comfort ?
2010, Konrad Mazur, Wyłudzanie danych – jak nie stać się ofiarą / Phishing – how to avoid becoming a victim

Organizacja seminarium / Organised seminary

2011, Prawo autorskie w reklamie / Copyright in advertisement

2011, Przestępstwa skarbowe popełniane z wykorzystaniem Internetu oraz instrumenty prawne i techniczne służące ich ściganiu / Treasury crimes committed using the Internet as well as legal and technical instruments for their prosecution
2005, Możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną / Ability to send bills electronically
2002, Ekonomiczne i prawne aspekty wdrażania Open Source / Economic and legal aspects of the implementation of Open Source

Udział w seminarium / Participation on seminary

2011, Przestępczość w sieci – niebezpieczna dla przedsiębiorcy / Crime on the Web – dangerous for an entrepreneur
2008, XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim / XXXII International Seminar Student Research at the University of Warmia and Mazury
2002, Prawnicza informatyka korporacyjna, Corporate Legal IT

Website Security Test