historia

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii istnieje już ponad 13 lat i ma dość długą historię jak na organizację tego typu.

10 października 2000 r. JM Rektor UMK zarejestrował Studenckie Koło Naukowe Prawa Komputerowego. W chwili powstania Koło było pierwszą taką jednostką w Polsce. Prawne aspekty zjawisk związane z rozwojem technologii inforamacyjnych żywotnie zainteresowały wówczas grupę studentów prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Inicjatorzy powołania Koła naukowego od samego początku uzyskali poparcie prof. dr hab. Andrzeja Adamskiego (Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej), który został opiekunem naukowym Koła.

Jedyny okres, w którym koło zawiesiło swoją działalność trwał w latach 2008-2010.
W 2010 roku Koło zostało reaktywowane pod nową nazwą – Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii.

Dodaj komentarz

Website Security Test