Zgodnie ze Statutem, członkostwo w Kole nadaje Prezes Koła poprzez wpisanie osoby zainteresowanej na listę członków prowadzoną na stronie internetowej Koła. A oto członkowie:

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Jakub Klugiewiczprezes
2.Martyna Michałowskawiceprezes
3.Alicja Strupagielczłonek
4.Maciej Szczygieł (WFiNS)członek