Prawo w dobie cyfryzacji 2021

https://prawo-cyfryzacja.umk.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii UMK mają zaszczyt zaprosić na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. “Prawo w dobie cyfryzacji”. Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia takie jak cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, ochrona danych osobowych, własność intelektualna oraz innym powiązanym z szeroko rozumianym prawem nowych technologii. Nasza konferencja corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i doktorantów, prawników oraz praktyków z branży IT.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w czwartek 23 września 2021 r. za pośrednictwem uniwersyteckiej platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton.

W wyniku objęcia wydarzenia patronatem Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego w programie konferencji znajdzie się miejsce także i na zagadnienia związane z tą tematyką. Wzorem lat ubiegłych zostanie podzielona na pięć bloków programowych, są to:

  • Sztuczna inteligencja i algorytmy – zagadnienia prawne i techniczne;
  • Przestępstwa komputerowe;
  • Przetwarzanie danych osobowych;
  • Wolność a Internet;
  • Prawo kosmiczne.

Prosimy o przygotowanie wystąpień przewidzianych na około 15 minut. Abstrakty, nie dłuższe niż 800 znaków tekstu, prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres nowetechnologie@umk.pl do ostatecznego terminu 21.09.2021.

Oprócz abstraktu w zgłoszeniu prosimy o zawarcie w zgłoszeniu następujących informacji: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanego ośrodka naukowego, posiadane stopnie naukowe, a w przypadku ich braku określenie student/doktorant oraz telefon kontaktowy. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych: https://umkt-my.sharepoint.com/…/EbpKb6xLpMhPvBJ1hIMWQ… Będziemy wdzięczni za wyrażanie zgody na upublicznienie w programie konferencji imienia i nazwiska, wraz ze stopniem naukowym i nazwą reprezentowanej instytucji.

Wyniki zakwalifikowanych zgłoszeń zostaną przesłane Państwu w dniu 22 września, tego samego dnia zostanie opublikowany abstrakt konferencji oraz linki prowadzące do platformy konferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy,
Marcin Jędrusiak,
Prezes SKNPNT WPiA UMK

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://prawo-cyfryzacja.umk.pl/ oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

Dodaj komentarz


Website Security Test