Działalność koła w roku akademickim 2019/2020

www.prawo-cyfryzacja.umk.pl

W roku akademickim 2019/2020 w skład Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii wchodziło czternaścioro studentek i studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK: Artur Janicki (Prezes), Joanna Rogalska (Wiceprezes), Marcin Jędrusiak (Wiceprezes), Ewa Basior, Laura Bącal, Mateusz Hałuszka, Michał Jabłoński, Ksenia Jankowska, Jarosław Kęsik, Magdalena Kutnik, Zofia Popowicz, Edyta Szeksztełło, Mateusz Ulański i Marcin Wejngold. Funkcję Opiekuna naukowego koła pełnił Pan dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK, z Katedry Teorii Prawa i Państwa WPiA UMK. Przedmiotem zainteresowań koła były aktualne zagadnienia prawne i techniczne związane w szczególności z cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych, ochroną własności intelektualnej i rozwojem sztucznej inteligencji.

Głównym projektem, który z sukcesem zrealizowaliśmy w roku akademickim 2019/2020, była organizacja jubileuszowej, dziesiątej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Prawo w dobie cyfryzacji” (poprzednia nazwa: „Ataki sieciowe”).  Ten rozpoznawalny na poziomie krajowym cykl konferencji jest poświęcony m.in. aktualnym zagadnieniom z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości, sztucznej inteligencji i ochrony danych osobowych. Dziesiąta edycja konferencji pierwotnie miała się odbyć w dniach 24-25 marca 2020 r. na WPiA UMK, jednak ostatecznie, z uwagi na stan epidemii, została zorganizowana w formie zdalnej – w dniu 8 czerwca 2020 r. na uniwersyteckiej platformie wideokonferencyjnej BigBlueButton.

Tegoroczna konferencja została podzielona na cztery obszary tematyczne: sztuczna inteligencja i algorytmy – zagadnienia prawne i techniczne, bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, przetwarzanie danych osobowych w chmurze (cloud computing), ewolucja cyberprzestępczości w ciągu ostatniej dekady. Czynny udział w konferencji wzięli dwaj profesorowie oraz eksperci reprezentujący instytut badawczy NASK i firmę ATOS. Ponadto referaty wygłosiło 18 studentów i doktorantów z 8 polskich uczelni wyższych. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Dziekana WPiA UMK, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezydenta Miasta Torunia, Instytutu Badawczego NASK oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Organizowana przez nas konferencja cieszyła się niemałym rozgłosem w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Wydarzenie objęli patronatem medialnym: TVP3 Bydgoszcz, czasopismo Cyfrowa Ekonomia i portale infor.pl oraz studentprawa.pl. Patronami konferencji byli ponadto Fundacja Panoptykon oraz Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy.

W minionym roku akademickim kontynuowaliśmy współpracę z Kołem Naukowym Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu Uniwersytetu w Białymstoku oraz nawiązaliśmy kontakt z Kołem Naukowym Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca ta zaowocowała wspólnym uczestnictwem studentów z trzech wymienionych ośrodków akademickich w seminariach naukowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Cyfryzacji, które zostały zorganizowane z inicjatywy naszego koła w dniach 5-6 marca 2020 r. W wyjeździe uczestniczyło dziesięciu członków naszego koła pod opieką naszego Opiekuna naukowego, dr hab. Karola Dobrzenieckiego, prof. UMK. Seminaria obejmowały tematykę rejestrów sądowych oraz informatyzacji sądownictwa i administracji publicznej.

Ponadto w dniu 2 grudnia 2019 r. zorganizowaliśmy na Wydziale Prawa i Administracji UMK otwarte seminarium naukowe pt. „Czy powinniśmy obawiać się Internetu Rzeczy? O bezpieczeństwie urządzeń połączonych z siecią”. Seminarium poprowadził ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa sieci komputerowych – dr hab. Mariusz Piwiński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Szczegółowe informacje na temat organizowanego przez nas cyklu konferencji można znaleźć na stronie: www.prawo-cyfryzacja.umk.pl Zarząd koła prowadzi również stronę na Facebook’u pod adresem: www.facebook.com/SKNPNT

Dodaj komentarz


Website Security Test