Zaproszenie na seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2019 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Organizatorami wydarzenia są: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – PIIT, Wydział Prawa i Administracji UMK, NASK, ICANN i Rada Sądu Polubownego. Wsparcie organizacyjne zapewnia nasze Koło.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny! Zapisy trwają do 30 maja 2019 r. Aby zgłosić chęć udziału, należy przesłać maila na adres: arbitraz@piit.org.pl
Program seminarium poniżej!

Podczas seminarium zostaną poruszone aktualne zagadnienia dotyczące „prawa” domen internetowych. Zagadnienia te mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed Sądem Polubownym, jak i przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi (w przypadku sporów z zakresu własności intelektualnej). W drugiej części zostaną przedstawione wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa systemu domen internetowych (DNS) i skutki cyberataków na ten system. Obok najwyższej klasy ekspertów prelekcję na temat ochrony przed cybersquattingiem i typosquattingiem wygłoszą przedstawiciele naszego Koła: Paulina Kużdowicz i Jarosław Kęsik.

Dodaj komentarz


Website Security Test