Relacja z seminarium naukowego w UODO

Powitała nas Pani Dr Edyta Bielak–Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25 marca 2019 r. jedenastu członków naszego Koła miało przyjemność uczestniczyć w seminarium naukowym w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Poniżej zamieszczamy relację z tego wyjątkowego seminarium naukowego.

Pomysł wystąpienia z inicjatywą zorganizowania seminarium naukowego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych zrodził się w naszych głowach już na początku tego roku akademickiego. Mając w pamięci seminarium naukowe, które Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizował w 2014 r., zwróciliśmy się z propozycją wspólnego wyjazdu do kół naukowych z innych uniwersytetów. Do naszej inicjatywy chętnie przyłączyli się studenci prawa z Uniwersytetu Gdańskiego (działający w Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii UG) i Uniwersytetu w Białymstoku (z Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu UwB). Koordynacją działań w ramach tego projektu zajął się Prezes Koła – Artur Janicki.

Wczesnym rankiem 25 marca wyruszyliśmy do Warszawy…

W holu UODO przywitaliśmy się z naszymi Koleżankami i Kolegami z Gdańska i Białegostoku. Razem z Panią Beatą z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO bezzwłocznie wyruszyliśmy do sali konferencyjnej na 18. piętrze. Na miejscu przywitała nas osobiście Pani Dr Edyta Bielak–Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaraz po powitaniu przeszliśmy do pierwszej części seminarium naukowego, której tematem było przetwarzanie danych kandydatów do pracy w postępowaniach rekrutacyjnych. Członkowie naszego Koła przygotowali prezentację wprowadzającą do tego zagadnienia, którą przedstawili Aleksandra Gizińska, Aleksandra Lewandowska i Jarosław Kęsik. Potem głos zabrał Pan Bartłomiej Żeromski, zastępca dyrektora Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO. Wyjaśnił nam w szczegółach, jakie dane może przetwarzać pracodawca w procesie rekrutacji i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania. Rozwiał również wątpliwości związane z wykładnią art. 22(1) kodeksu pracy w brzmieniu nadanym mu przez przepisy wdrażające RODO, które od 22 marca 2019 r. czekają na podpis Prezydenta RP. Nie zabrakło też czasu na pytania.

Drugim zagadnieniem poruszonym podczas seminarium była instytucja powierzenia przetwarzania danych. Po wygłoszeniu przez koleżankę z Uniwersytetu Gdańskiego prezentacji dyskusję rozpoczęła Pani Monika Młotkiewicz, dyrektor Zespołu Współpracy z Administratorami Danych w UODO. Przedstawiła nam m.in. co odróżnia procesora od administratora danych i w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność tych podmiotów na gruncie RODO. Okazało się, że dokonanie oceny, jaką rolę przypisać danemu podmiotowi, nie jest rzeczą łatwą – wiele zależy od okoliczności danej sprawy.

Ostatnim z poruszanych tematów było przetwarzanie danych w ramach grupy kapitałowej, tj. grupy przedsiębiorstw w rozumieniu RODO. Wstęp do tego złożonego zagadnienia przygotowali studenci z Białegostoku. Następnie Pan Piotr Drobek, Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w UODO, przedstawił wiele różnych modeli współpracy, które są przyjmowane w grupach przedsiębiorstw. Wskazał na rolę BCR (binding corporate rules) oraz na problem właściwego ustalenia, kto jest administratorem w ramach takiej grupy. Odpowiedział również na zadawane przez uczestników seminarium pytania dotyczące m.in. kodeksów postępowania czy zastosowania technologii blockchain do przetwarzania danych osobowych. Po zakończeniu seminarium wszyscy jego uczestnicy w bardzo dobrych nastrojach udali się na zasłużony posiłek, a następnie w podróż powrotną.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Pani Beacie z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO za nieocenioną pomoc przy organizacji seminarium naukowego. Podziękowania kierujemy także w stronę Pani Prezes i Dyrektorów Zespołów w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Skutecznie zachęcili nas Państwo do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki udziale w tym wydarzeniu jesteśmy przekonani, że warto specjalizować się w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie prawa.

O seminarium naukowym, w którym uczestniczyliśmy, można przeczytać także na oficjalnej stronie UODO.

One thought on “Relacja z seminarium naukowego w UODO

  1. Pingback: Relacja z seminariów naukowych w MS i MC - Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Dodaj komentarz


Website Security Test