Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Pierwsze polsko-japońskie sympozjum dotyczące cyberbullingu

W piątek 14 czerwca o godzinie 16.00 w sali IIa Wydziału Teologicznego UMK odbyło się „Pierwsze sympozjum dotyczące cyberprzemocy, cyberprzestępczości i nieetycznych zachowań w Internecie”. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez Radosława Komudę studenta WT, który jest również tegorcznym lauratem Diamentowego Grantu oraz SKNPNT. W czasie sympozjum głos zabrali członkowie Koła – Konrad Mazur i Daniel Kuśmierczuk, którzy poruszyli prawne aspekty tego zjawiska w następujących prezentacjach:

  • Daniel Kuśmierczuk – Cyberprzemoc w polskim prawie karnym
  • Konrad Mazur – Cybercrime form a legal standpoint – an overview

Na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie dr Michała Ptaszyńskiego z Kitami Institute of Technology w Japonii, który przedstawił sposób automatycznego wykrywania cyberprzemocy w Internecie przy użyciu metod z dziedzin sztucznej inteligencji oraz przetwarzania języków naturalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu!

2013-06-14 16.58.05 2013-06-14 16.35.32

Dodaj komentarz


Website Security Test