Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Nowe publikacje członków SKNPNT

Możemy się dziś pochwalić, iż ukazały się dwie nowe publikacje członków naszego Koła, która stanowią rozdziały w monografii autorstwa prof. dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz oraz dr Leszka Stępki z Katedry Kryminalistyki WPiA UMK w Toruniu.

Publikacje i ich autorzy:

  • Kamil Bojarski – Stuxnet jako broń cybernetyczna oraz objaw trendów w rozwoju współczesnego pola walki.
  • Konrad Mazur – Bezzałogowe statki latające w świetle polskiego prawa.

Publikacje są jednymi z pierwszych dotykających poruszanej przez ich autorów tematyki. Warto również zauważyć, iż obie otrzymały pozytywne opinie w procesie recenzji. Zainteresowanych kupnem zapraszamy tutaj.

Dodaj komentarz


Website Security Test