Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

konferencja „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”

Dziś na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja naukowa współorganizowana przez nasze Koło – „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”. Opiekunem naukowym konferencji był pierwszy Prezes naszego Koła – dr Karol Dobrzeniecki. Podczas konferencji wygłosił on wykład inauguracyjny zatytułowany „O istotności prawa naturalnego dla nauki prawa”. Swoje wystąpienie podczas konferencji miał również obecny Prezes Koła, Konrad Mazur, a  było ono zatytułowane „Cyberprzestrzeń jako dobro wspólne”.

Poniżej kilka zdjęć.

Dodaj komentarz


Website Security Test