konferencja „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności”

Już 26 listopada organizujemy ogólnopolską konferencję na temat prawa autorskiego i nowych technologii pod tytułem „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności”, która jest efektem ponad półrocznej pracy naszego Koła. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w godz. 10 – 16. Patronem merytorycznym wydarzenia będzie prof. dr hab. Andrzej Adamski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Biblioteka Główna UMK. Organizację wydarzenia wspiera również Kancelaria Adwokacka Henclewski & Wyjatek. Zachęcamy do zapoznania się z agendą, która znajduje się poniżej:

mgr Bożena Bednarek-Michalska (Biblioteka Uniwersytecka)
uroczyste powitanie i otwarcie konferencji
10:00


blok I
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we współczesnym systemie prawa.

Anna Szczęsna (SKNPNT UMK)
postawy prawne funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce
10:00 – 10:15 | abstrakt biogram

adw. Tomasz Henclewski (Henclewski & Wyjatek Adwokaci)
case study nt. dochodzenia roszczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z perspektywy przedsiębiorcy
10:20 – 10:45 | abstrakt i biogram

adw. Mikołaj Wojtal (ZPAV)
ZPAV jako pokrzywdzony w procesie karnym
10:50 – 11:15 | abstrakt i biogram

Szymon ” Igoronco” Woźniak (artysta) i Mateusz Woźniak (Projekt LAB)
praktyka działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wobec przedsiębiorcy
[po wystąpieniu panel dyskusyjny z udziałem prelegentów całego bloku]
11:20 – 12:20


PRZERWA KAWOWA
12:20 – 13:00


blok II
Prawo autorskie w zdigitalizowanym świecie dóbr kultury.

prof. dr hab. Andrzej Adamski (UMK)
ochrona majątkowych praw autorskich  w cyberprzestrzeni – aspekty prawne związane z wymianą plików w Internecie
13:00 – 13:30 | biogram

Kamil Bojarski (SKNPNT UMK)
rzeczywistość dozwolonego użytku książek w Polsce
13:35 – 13:50 | abstrakt | biogram

Katarzyna Antkowiak (SKNPNT UMK)
spory prawne w Polsce związane z instytucją dozwolonego użytku
13:55 – 14:10 | abstrakt | biogram

Mateusz Zawadka i Konrad Dudziński (UwB)
gra komputerowa a dozwolony użytek
14:10 – 14:30 | abstrakt i biogramy

Konrad Mazur (SKNPNT UMK)
konflikt idei prawa własności intelektualnej a postęp technologiczny
14:30-14:45

mgr Łukasz Górski (UMK)
dyskurs prawa własności intelektualnej. Spojrzenie filozoficzno-prawne
14:50 – 15:15

dr Karol Dobrzeniecki (UMK)
wolność v. własność – konflikt wartości prawnych
15:20 – 15:45 | abstrakt | biogram

4 thoughts on “konferencja „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności”

    1. Konrad Mazur Autor(ka) wpisu

      Jeśli będzie taka potrzeba, to możemy wystawić zaświadczenie dla słuchacza. Certyfikatów dla słuchaczy tej konferencji jako takich, nie przewidujemy 🙂
      Pozdrawiamy i zapraszamy! 🙂

  1. Pingback: Konferencja „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności” | PawelMachalski

  2. Pingback: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie | Zaproszenie na konferencję „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności”

Dodaj komentarz


Website Security Test