Tekst ogłoszony:BAK_2013_001.pdf
Data ogłoszenia:2013-10-16
Data wydania:2013-10-16
Organ wydający:Walne Zebranie Członków Koła